Sida om Integritetsskydd

Webbplatsen www.ryvita.com (”webbplatsen”) ägs och drivs av The Jordans & Ryvita Company, a division of ABF Grain Products Limited (som är ett aktiebolag i England och Wales) (”vi” eller ”oss”).

Vi förbinder oss att skydda och respektera din integritet och att följa tillämpliga lagar för skydd av personuppgifter.
 Denna policy anger (1) typen av information vi får från dig när du besöker webbplatsen och (2) sättet på vilket vi hanterar informationen vi får från dig eller som du ger oss genom webbplatsen.

Med anledning av UK Data Protection Act 1998 (och motsvarande lagstiftning i andra EU-medlemsstater) är den ”dataregisteransvariga” The Jordans & Ryvita Company, a division of ABF Grain Products Limited, vars postadress är The Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London, W1K 4QY, Storbritannien.

Denna integritetspolicy ingår i webbplatsens villkor och bestämmelser, och genom att använda webbplatsen och lämna personuppgifter till webbplatsen bekräftar du att du har läst och förstått integritetspolicyn och webbplatsens villkor och bestämmelser samt att du samtycker till den användning av dina personuppgifter som beskrivs i dem.

Innan du börjar

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser för att göra information mer lätttillgänglig för dig. När du besöker en tredje parts webbplats via en länk ska du vara medveten om att vi inte kontrollerar innehållet och inte är ansvariga för rutiner för integritetsskydd på den webbplatsen. Vi rekommenderar dig att noggrant läsa igenom integritetspolicyn på de webbplatser som vår sida länkar till. Dessa webbplatser kan skicka sina egna cookies till användare, samla in data eller be om personuppgifter.

(1) Information som samlas in genom vår webbplats

När du besöker vår webbplats kan vi samla in och behandla följande information om dig:

  • Information du lämnar genom att fylla i ett formulär på webbplatsen, till exempel namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Du kan till exempel behöva lämna denna information när du deltar i en tävling eller en reklamkampanj som sköts via denna webbplats.
  • Information rörande ditt besök på vår webbplats, såsom trafikdata, lokaliseringsdata och andra kommunikationsdata.
  • Information om din dator, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare, för systemadministration och för att vi ska kunna fastställa trender. Detta är statistiska data och identifierar ingen enskild individ.
  • Om du kontaktar oss (antingen via e-post, post eller på annat sätt) av någon anledning, kan vi komma att registrera denna korrespondens.
  • Om du deltar i en undersökning kan vi komma att använda den informationen i efterforskningssyfte.

(2) Hur vi lagrar och säkrar dina personuppgifter

Vi förbinder oss att skydda informationen du förser oss med. För att förhindra obehörig åtkomst, upprätthålla exakthet och säkerställa lämplig användning av information vidtar vi tillbörliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktligt eller olagligt förstörande samt obehörig spridning och ändring eller tillgång till dina personuppgifter under vår kontroll.

Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge som det är skäligen nödvändigt under omständigheterna, varefter uppgifterna raderas från våra system.

Dock är överföring av information över Internet inte fullkomligt säkert. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för information som överförs till vår webbplats: all överföring sker på egen risk.

Om du bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan personuppgifterna som vi samlar in från dig överföras till och administreras på en plats utanför EES, där andra standarder och/eller rättsliga krav för uppgiftsskydd kan gälla än i det land varifrån du har lämnat dina personuppgifter. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring och behandling. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att garantera att dina personuppgifter hanteras säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

(3) Hur vi använder dina personuppgifter

Vi kommer att använda den information vi har om dig:

  • För interna register och intern administration, och för att vi ska kunna fastställa trender.
  • För att bearbeta och göra det möjligt för oss att fullgöra våra åtaganden under de avtal vi ingår med dig. Om du till exempel deltar i en tävling eller en reklamkampanj kommer vi att bevara och använda dina personuppgifter i administrationssyfte och för att meddela dig om resultatet i tävlingen eller reklamkampanjen.
  • För att tillhandahålla information begärd av dig.
  • För att skräddarsy webbplatsen utifrån dina intressen och för att göra det möjligt för dig att delta fullt ut på webbplatsen.

Om du har godkänt att motta direktmarknadsföring från oss kan vi dessutom då och då komma att kontakta dig via telefon, post, e-post eller sms för att skicka nyheter och erbjudanden till dig, för att få hjälp med att utforma vår marknadsförings- och affärsstrategi, för att till exempel fråga dig om hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster samt för att analysera och undersöka vår verksamhet, våra kunder och våra produkter.

Vi kan även komma att kontakta dig via e-post, telefon eller post med anledning av marknadsundersökning.

(4) Delning av dina personuppgifter

Vi kommer ibland bli tvungna att dela dina personuppgifter med tredje parter som vi har gett i uppdrag att hjälpa oss att driva och sköta webbplatsen och aktiviteter som drivs genom webbplatsen. Informationen som delas med dem begränsas till det som är nödvändigt för att de ska kunna utföra tjänsten. De kommer inte ha befogenhet att använda informationen på annat sätt och kommer att behandla den med diskretion.

Med undantag av det som beskrivs i föregående stycke, delar vi inte dina personuppgifter med någon tredje part som inte är ett dotter- eller moderbolag till The Jordans & Ryvita Company, a division of ABF Grain Products Limited, frånsett: (i) när lagen kräver det, (ii) om du uttryckligen ger oss fullmakt att göra det eller (iii) i händelse av att i princip alla våra tillgångar förvärvas av en tredje part (då personuppgifter vi har om kunder blir en av de överförda tillgångarna).

(5) Åldersgränser

I vissa fall har du inte möjlighet att registrera dig för våra tjänster om du är under en viss ålder som är fastställd av lagarna i det land där du är bosatt. I sådana fall kan vi komma att fråga dig om din ålder för att avgöra din lämplighet.

(6) Åtkomst till och uppdatering av dina personuppgifter

Frånsett vissa undantag kan du, mot en skriftlig begäran och en avgift på 10 GBP, få en kopia på alla personuppgifter vi har om dig.

När som helst efter att du gett oss dina personuppgifter kan du (i) avstå från att motta de meddelanden du har valt att få från oss och (ii) uppdatera dina personuppgifter genom att meddela oss om ändringar av informationen du tidigare gett oss.

Alla önskemål eller meddelanden skickas till:

The Jordans & Ryvita Company, a division of ABF Grain Products Limited

FREEPOST BF304,
Biggleswade,
SG18 9WE,
Storbritannien

+44 800 587 8901

info@ryvita.com

(7) Ändringar av integritetspolicyn

Alla ändringar vi gör i integritetspolicyn kommer att läggas ut på denna webbplats eller, när det är lämpligt, meddelas dig via e-post. Kontrollera integritetspolicyn och webbplatsens villkor och bestämmelser regelbundet för att se om det finns ändringar.

(8) Kontakt

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller din integritet kan du kontakta oss på:

The Jordans & Ryvita Company, a division of ABF Grain Products Limited

FREEPOST BF304,
Biggleswade,
SG18 9WE,
Storbritannien

+44 800 587 8901

info@ryvita.com