Retningslinjer for Personvern

Nettstedet www.ryvita.com («nettstedet») eies og drives av The Jordans & Ryvita Company, a division of ABF Grain Products Limited (som er et selskap som er stiftet i England og Wales) («vi» eller «oss»).

Vi beskytter og respekterer ditt personvern, og overholder gjeldende lovgivning for vern av personopplysninger. Disse retningslinjene beskriver (1) hva slags informasjon vi innhenter fra deg når du besøker nettstedet, og (2) hvordan vi håndterer informasjon vi innhenter fra deg eller som du oppgir til oss gjennom nettstedet.

«Datakontrolløren» iht. den britiske personvernloven, Data Protection Act 1998, (og tilsvarende lovgivning i andre EU-medlemsstater) er The Jordans & Ryvita Company, a division of ABF Grain Products Limited, med forretningskontor i The Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London, W1K 4QY, Storbritannia.

Disse retningslinjene for personvern er del av nettstedets vilkår for bruk. Ved å bruke nettstedet og å sende inn personopplysninger til nettstedet bekrefter du at du har lest og forstått disse retningslinjene for personvern samt nettstedets vilkår for bruk, og godtar bruken av personopplysninger som beskrevet i disse.

Før du starter

Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparters nettsteder for å gjøre informasjon lett tilgjengelig for deg. Når du søker tilgang til en tredjeparts nettsted gjennom en kobling, har vi ingen kontroll over innholdet og er ikke ansvarlig for personvernspraksis på det nettstedet. Vi anbefaler at du gjennomgår retningslinjene for personvern for nettsteder som du får tilgang til gjennom koblinger fra nettstedet vårt. Disse nettstedene kan sende sine egne informasjonskapsler til brukere, innhente data eller be om at brukerne oppgir personopplysninger.

(1) Informasjon innhentet gjennom nettstedet

Når du besøker nettstedet vårt, kan vi innhente og behandle følgende informasjon om deg:

  • informasjon som du oppgir ved å fylle ut et skjema på nettstedet, som navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer. Du kan f.eks. bli bedt om å oppgi denne informasjonen når du deltar i en konkurranse eller kampanje som drives gjennom dette nettstedet
  • informasjon om besøket på nettstedet, som trafikkdata, plasseringsdata og andre kommunikasjonsdata
  • informasjon om datamaskinen, inkludert IP-adressen, operativsystemet og nettlesertype, for systemadministrasjon og for å sette oss i stand til å identifisere trender. Dette er statistiske data, som ikke identifiserer enkeltpersoner
  • hvis du kontakter oss (via e-post, post eller på annen måte) av enhver årsak, kan vi beholde en fortegnelse av denne korrespondansen
  • hvis du fyller ut undersøkelser, kan vi bruke denne informasjonen til undersøkelsesformål

(2) Slik oppbevarer vi personopplysninger om deg på en sikker måte

Vi ønsker å beskytte informasjonen du gir oss. For å forhindre uautorisert tilgang, sørge for nøyaktighet og sikre korrekt bruk av informasjon iverksetter vi hensiktsmessige tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å forhindre utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller uautorisert formidling av, tilgang til eller endring av personopplysninger om deg som vi har kontroll over.

Vi oppbevarer kun dine data så lenge det er nødvendig etter forholdene. Etter dette blir personopplysningene slettet fra systemene våre.

Overføring av informasjon over Internett er imidlertid ikke helt sikkert. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte personopplysningene om deg, kan vi ikke garantere sikkerheten for informasjon som overføres til vårt nettsted. All overføring skjer på egen risiko.

Hvis du er bosatt i EØS, kan personopplysningene vi innhenter fra deg, bli overført til og administrert på et sted utenfor EØS som har ulike standarder og/eller der juridiske krav for personvern kan gjelde sammenliknet med landet du oppga personinformasjonen fra. Ved å oppgi personopplysninger godtar du denne overføringen, oppbevaringen eller behandlingen. Vi vil iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at personopplysninger om deg blir behandlet på en sikker måte og i samsvar med disse retningslinjene for personvern.

(3) Slik bruker vi personopplysninger om deg

Vi bruker informasjonen vi besitter om deg:

  • for intern registrering og administrering, og for å sette oss i stand til å identifisere trender
  • for å behandle og sette oss i stand til å oppfylle våre forpliktelser under enhver kontrakt vi inngår med deg. Hvis du f.eks. deltar i konkurranser eller kampanjer, vil vi beholde og bruke personopplysninger om deg for å administrere og varsle deg om resultatene av denne konkurransen eller kampanjen
  • for å levere informasjon du etterspør
  • for å tilpasse nettstedet etter dine interesser og gjøre det mulig for deg å utnytte nettstedets fulle funksjonalitet

I tillegg kan vi, hvis du har godtatt å motta direkte markedsføring fra oss, fra tid til annen kontakte deg via telefon, post, e-post eller tekstmelding for å sende deg nyheter og tilbud, og for hjelpe oss å formulere markedsførings- og forretningsstrategier – f.eks. kan vi spørre deg hvordan du synes vi kan forbedre produkter og tjenester – og for å analysere og undersøke virksomheten, kundene og produktene.

Vi kan også kontakte deg via e-post, telefon eller post for markedsføringsformål.

(4) Dele personopplysninger om deg

Det vil noen ganger være nødvendig for oss å dele personopplysninger om deg med tredjeparter som vi engasjerer for å hjelpe oss å drive og administrere nettstedet og aktiviteter som foretas gjennom nettstedet. Informasjonen vi deler med dem, vil være begrenset til det som er nødvendig for at de skal utføre tjenesten. De vil ikke ha fullmakt til å benytte denne informasjonen på annen måte, og vil behandle den i fortrolighet.

Med unntak av som beskrevet i forrige avsnitt, deler vi ikke personopplysninger om deg med tredjeparter som ikke er datterselskaper eller foreldreselskaper av The Jordans & Ryvita Company, a division of ABF Grain Products Limited med mindre: (i) det er lovpåkrevd, (ii) hvis du spesifikt har autorisert oss til å gjøre det eller (iii) i tilfelle hovedsakelig alle våre aktiva blir kjøpt av en tredjepart (i hvilket tilfelle personopplysningene om kunder som vi besitter, vil være et av aktivaene som overføres).

(5) Aldersbegrensninger

I noen tilfeller kan det hende at du ikke kan registrere deg for våre tjenester eller produkter hvis du er under en viss alder som fastsettes av lovgivningen i landet der du bor. I slike tilfeller kan vi spørre deg om din alder for å fastslå om du er kvalifisert.

(6) Tilgang til og oppdatering av personopplysninger om deg

Med noen unntak, kan du få en kopi av alle personopplysninger vi besitter om deg ved skriftlig henvendelse og mot betaling av et gebyr på GBP 10.

Du kan når som helst etter at du har gitt oss personopplysninger om deg (i) velge å ikke lenger motta kommunikasjon som du tidligere har valgt å motta fra oss, og (ii) oppdatere personopplysninger om deg ved å varsle oss om endringer i informasjonen som du tidligere har gitt oss.

Alle forespørsler eller varsler skal sendes til:

The Jordans & Ryvita Company, a division of ABF Grain Products Limited

FREEPOST BF304,
Biggleswade,
SG18 9WE,
Storbritannia

+44 800 587 8901

info@ryvita.com

(7) Endringer i retningslinjene for personvern

Alle endringer vi foretar i disse retningslinjene for personvern, vil bli publisert på dette nettstedet eller du bli varslet via e-post når dette er hensiktsmessig. Sjekk retningslinjene for personvern og nettstedets vilkår for bruk jevnlig for endringer.

(8) Kontakt

Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene for personvern eller vern av personopplysninger om deg, kan du ta kontakt med oss på:

The Jordans & Ryvita Company, a division of ABF Grain Products Limited

FREEPOST BF304,
Biggleswade,
SG18 9WE,
Storbritannia

+44 800 587 8901

info@ryvita.com